Геодезия и картография

КОД: 07310200

өтініш беру

07310200 "Геодезия және картография"мамандығы экономикада маңызды орын алады және әскери-өнеркәсіптік кешенді, азаматтық, тұрғын үй, көлік, гидротехникалық ғимараттар мен құрылыстарды қамтитын құрылыс саласын қамтиды. Сондай-ақ, бұл сала пайдалы қазбалар кен орындарын, қалалық аумақтарды, Жер ресурстарын зерттеуді қамтиды. Геодезиялық және картографиялық жұмыстардың тізімі өте кең, оған картографиялық, топографиялық-геодезиялық, инженерлік-геодезиялық өндіріс және геодезиялық аспап жасау, инженерлік геодезия, жерге орналастыру мен кадастрдағы геодезиялық жұмыстар, өнеркәсіптік кәсіпорындарды, инженерлік және ғылыми құрылыстарды пайдаланумен ұштасқан процестер кешенін білдіретін жобалау мен құрылысқа байланысты жергілікті объектілерді ауқымды картаға түсіру кіреді.

Техник - геодезист - бұл әр түрлі іздестіру, топографиялық, бөлу және жобалау жұмыстарымен айналысатын адам, оның түпкі мақсаты – жер бедерінің сипаттамаларын, сондай-ақ құрылыс объектісінің жағдайын картаға түсіру және сипаттау.
4S 07310201 Техник-геодезист білуі керек:

жер қойнауы мен қоршаған ортаны геологиялық зерттеу, Пайдалану және қорғау саласындағы заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілер;

геодезиялық жұмыстарды жүргізуге қатысты ұйымдастыру-өкімдік құжаттар мен әдістемелік материалдар;

зерттелетін ауданда геодезиялық жұмыстарды дамыту перспективалары;

геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру және технологиясы;

қолданылатын жабдықтың, аппаратураның, аспаптардың түрлері, мақсаты мен конструкциялары, сондай-ақ оларды техникалық пайдалану және сақтау қағидалары;

аспаптар мен құралдарды тексеру тәртібі;

геодезиялық құжаттама мен есептерді ресімдеу тәртібі мен қағидалары;

дала материалдарын өңдеу тәртібі, әдістері мен құралдары;

техникалық есептеулерді, графикалық және есептеу жұмыстарын орындау әдістері мен құралдары;

геодезиялық жұмыстар мен материалдардың сапасына қойылатын талаптар;

геодезиялық жұмыстарды жоспарлау және жобалау негіздері;

геологиялық барлау және тау кен жұмыстары экономикасының негіздері;

геодезиялық жұмыстарды жүргізу саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибе;

еңбек заңнамасының негіздері;

өрттен қорғау ережелері;

еңбекті қорғау ережелері.