Инклюзия

Инклюзия ақпарат

қарау

«Қазақстандық Швейцария-Американдық колледжі» ЖШС білім беру қызметін Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 5-бабы 11) тармақшасына және Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңының 10-бабы 1) тармақшасына сәйкес әзірленген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын, білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік ережелері негізінде жүзеге асырады және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім, техникалық және білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібін айқындайды.

ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын арттырудың 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспары» Бағдарламасын іске асыру шеңберінде 18-тармаққа сәйкес біздің колледж мемлекет азаматтарының арасында қоғамды инклюзияны дамыту үдерісіне қатысады. 2022 жылы біздің колледж мемлекеттік тапсырыс бойынша ерекше білім беру қажеттілігі бар 51 студентті оқуға қабылдады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар өтініш берушілер ауруларының түрлері мен формалары бойынша әртүрлі күрделілік деңгейіне ие. Шешім Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасындағы білім туралы» Заңының 3-бабына сәйкес қабылданды. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары, атап айтқанда:

1 барлығының сапалы білім алу құқықтарының теңдігі;
2 білім беру жүйесінің басым дамуы;
3 әрбір адамның интеллектуалдық дамуын, психофизиологиялық және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, халық үшін барлық деңгейдегі білімнің қолжетімді болуы;
4 білім берудің зайырлы, гуманистік және дамушы сипаты, азаматтық және ұлттық құндылықтардың, адам өмірі мен денсаулығының, тұлғаның еркін дамуының басымдығы;
5 адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу;
6 жеке тұлғаны тәрбиелеуді ынталандыру және дарындылықты дамыту;
7 білім беру үдерісінің үздіксіздігі, оның деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз ету;
8 оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі;
9 білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білім беру жүйесінің ашықтығы;
10 меншік түрлері, оқыту мен тәрбиелеу түрлері, білім беру бағыттары бойынша білім беру ұйымдарының алуан түрлілігі.