Аударма ісі

КОД: 02310100

өтініш беру

Мамандық туралы:

Аударма ісі - студенттерден аударматану саласындағы кәсіби білім мен тілдерді білуді ғана емес, сонымен қатар белгілі бір тұлғалық қасиеттерді де талап ететін мамандық. Бұл мамандықты тілдерді үйренуге қатты құмар адамдар, сондай-ақ «сынау және қателік» әдісін қолдана отырып, биіктерге жетуден қорықпайтын өзіне толық сенімді адамдар таңдайды. Аударма ісі саласындағы түлектер оқылатын тілдердің лингвистикалық құралдарын меңгеріп қана қоймайды, сонымен қатар құқық, экономика, мұнай-газ саласындағы арнайы білім, саясаттану және банк ісі сияқты басқа мамандықтар бойынша да жеткілікті білімге ие.

4S 02310101 «Аудармашы» – аудармамен, яғни белгілі бір тілдегі жазбаша немесе ауызша мәтінді (аударма тілі деп аталады) басқа тілдегі (бастапқы тіл) жазбаша немесе ауызша мәтінге балама жасаумен айналысатын маман.
Қажетті кәсіби дағдылар мен білім

бір немесе бірнеше шет тілдерін жетік меңгеру;

сауатты ана тілі;

бастапқы тілде де, аударма тілінде де техникалық терминологияны жақсы білу (әсіресе техникалық аудармашылар үшін маңызды);

әдебиетті терең білу және әдеби өңдеу дағдылары (көркем әдебиет аудармашылары үшін);

тілдік топтардың ерекшеліктерін білу;

күнделікті шет тілін білуді жетілдіруге ұмтылу.

Жеке қасиеттер

тілдік қабілеттер;

аналитикалық ойлаудың жоғары деңгейі;

ақпараттың үлкен көлемін сақтау мүмкіндігі;

ұқыптылық, шыдамдылық, ұқыптылық;

эрудицияның жоғары деңгейі;

зейінді шоғырландыру, зейінді болу;

көпшілдік;

сөздік қабілеттер (өз ойын дәйекті және өте анық жеткізу, бай сөздік қор, жақсы жеткізілетін сөйлеу қабілеті);

жоғары тиімділік;

әдептілік.